Samen leren innoveren

Innovatie is essentieel voor de toekomst van iedere organisatie. We moeten mee veranderen met onze omgeving, de systemen, en de mensen die we willen helpen. Zeker nu er een maatschappelijke en economische transitie gaande is. Veel organisaties kampen momenteel met verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden, nieuwe vormen van bottom-up werken, en een kleiner budget.

Renuable brengt unieke talenten en netwerken van individuen binnen organisaties samen om met gerichte adviezen te werken aan sociale innovatie. Het doel is om gezamenlijk tot creatieve oplossingen te komen door het enthousiasmeren van mensen om beter te worden in wat ze doen, te gaan staan voor waar ze in geloven om uiteindelijk hun leven en de organisaties waar ze werken mooier te maken.

In ons verbindingstraject staat centraal:

  • (RE)    De kracht van herhaling

Wat hebben we bereikt en hoe doen we dat?

We kijken naar de ontwikkelingen op organisatorisch niveau; welke stakeholders zijn er betrokken, en waar liggen de pijnpunten binnen de organisatie.

  • (NU) Bewust stilstaan

Waar staan we nu?

We gaan ontdekken waar de kwaliteiten en vaardigheden van de werknemers liggen en hoe de onderlinge relaties zich tot elkaar verhouden.

  • (ABLE) Het denken in mogelijkheden

Waar willen we heen?

We leggen de nadruk op het activeren van het eigen netwerk, het inzichtelijk maken van elkaars (verborgen) kwaliteiten en het leggen van verbindingen met anderen organisaties.

Op maat kan Renuable een pakket samenstellen. We kunnen ingeschakeld worden om de eerste behoeften van zowel werkgever als werknemers in kaart te brengen, een verkennend onderzoek tussen opdrachtgevers en haar klanten om te komen tot een betere samenwerking. Maar ook om het dialoog tussen verschillende partijen te bevorderen en diverse denkbeelden nader tot elkaar te brengen.

Alle thema’s kunnen in een workshop, training of traject worden vormgegeven. Met andere woorden: in een korte inspiratiesessie, in een uitgebreide training of in een langer-termijn-traject met meerdere momenten.

Op welke wijze kunnen we u ondersteunen?